39 GORKHA TRAINING CENTRE

VARANASI (UTTAR PRADESH)

REGIMENTAL SONG            The 3 GR and 9 GR have separate regimental tunes based on pre-independence Scottish tunes.  The Colenels of both the Regiment decided to adopt a common regimental song and march-past tune.  The song ‘Aghi Barh Aghi Barh Veer Gorkha Daju Bhai’ was compiled by Major Gopal Lal Sharma, 9 GR and the lyrics composed by Shri LB Gurung ex Director, Army School, Panchmarhi.  The lyrics are as under :-

Aghi Barh Aghi,
Veer Gorkha Daju Bhai,
Jhanda Uncha Rakhnu Chhu Untalis Gorkha Lai!
            Virta ko pardarshan garera
Vishwa yudh ladyon,
Gaja Dekhi France samma ra
Burma dekhi malayaon
Hamile fatah garyon pakhalyo
Ragat ko Khukri,
Ahmedkhel ra Cassino ma aa!
Aghi Barh Aghi,
Veer Gorkha Daju Bhai,
Jhanda Uncha Rakhnu Chhu Untalis Gorkha Lai!
Shingo river vally ma ladi jeete Pirkanthi ra,
Burma ladi purvajharu le
Jeete Pirkanthi ra,
Jeete Chindit pan!
Marera pani amar chhan
Puran Bahadur, Jas Bahadur,
Major Wheeler ra Blaker pani,
Aghi Barh Aghi,
Veer Gorkha Daju Bhai,
Jhanda Uncha Rakhnu Chhu Untalis Gorkha Lai!
Marera amar bhaye
Kulbeer Thapa, Karna Bahadur
Sher Bahadur, VC
LalBahadur Mahavir bane,
Bayasath, ainsath, ekattar
Vijay gare hami le,
Jammu-Kashmir, Kumarkhali
Bangla desh ma gayou!
Aghi Barh Aghi,
Veer Gorkha Daju Bhai,
Jhanda Uncha Rakhnu Chhu Untalis Gorkha Lai!
            Nagahills ma Ashok Chakra
Jeetne Col Chitnis,
Bayasath ma MVC jeetne Major Dogra,
Major Srikant Dogra ko anusharan garne chhon
Vishwa koaglo ran bhumi
Siachin ma puge chhon!
Aghi Barh Aghi,
Veer Gorkha Daju Bhai,
Jhanda Uncha Rakhnu Chhu Untalis Gorkha Lai!